Praktisch

De lesgelden bedragen maandelijks (met uitzondering van juli en augustus):

€ 95,00 per maand voor een leerling die niet aangesloten is bij het Deeltijds Kunstonderwijs bij zijn respectievelijke leraar. In dit pakket is begrepen: één individuele les, groepsles, ouderles (gedurende het eerste jaar) en ritmische vorming.

€ 43 per maand voor de leerlingen van het Deeltijds Kunstonderwijs voor het volgen van groepslessen en repetities. Het aantal uren van deze repetities is afhankelijk van het niveau. Vanaf 8 jaar of derde leerjaar kunnen leerlingen zich inschrijven in de stedelijke academies te Lier of te Geel, alwaar ze de individuele lessen bij dezelfde leraar verder kunnen volgen in combinatie met notenleer. De mogelijkheid om in te schrijven in de academie van Lier of Geel geldt alleen voor de violisten.

€ 10,00 per maand voor het verder zetten van de ouderlessen na het eerste jaar.

Het lesgeld is jaarlijks indexeerbaar en kan enkel via domiciliëring betaald worden.