Lessen

» MUZIEKONDERRICHT
Vanaf vier jaar: viool of cello. De lessen worden gegeven volgens de Suzuki-methode.

» INDIVIDUELE LES
Wekelijks één individuele les van minstens 20 minuten. Deze les wordt actief gevolgd door één van de ouders.

» GROEPSLES
Iedere week musiceren de kinderen in kleine groepjes. Er zijn een tiental speelniveaus ongeacht de leeftijd.

» OUDERLES
De ouder speelt een belangrijke rol. Deze krijgt zelf een basisopleiding om zijn kind(eren) thuis te helpen bij het inoefenen van de liedjes.

» Children’s Music Laboratory (CML)
Tijdens de eerste jaren heeft elke leerling wekelijks een les CML.  Er wordt kennis gemaakt met de verschillende aspecten van muziek waaronder het melodische aspect, het harmonische aspect, het ritmegevoel en de kennis van de Suzukiliedjes met tekst. Ook de eerste beginselen van notenleer worden aangeleerd. Daarnaast werken we ook op een speelse manier rond fijne en grove motoriek, discipline en coördinatie.

» ORKEST
Kortjakje heeft twee strijkorkesten. Amadeeke voor de jongsten en Amadeus voor de gevorderden.

» CONCERTEN
Iedere leerling speelt meerdere concerten per jaar.