Nieuwbouw

Groeien is voor Kortjakje zowel een noodzaak als een vanzelfsprekendheid. Steeds meer en meer mensen komen langs en blijken gefascineerd te zijn door onze werking. Het team van Kortjakje bestaat ondertussen uit drie vioolleerkrachten, een celloleerkracht, een ritmejuf en een pianiste die instaat voor de begeleidingen.

Kortjakje is de voorbije twintig jaar gevestigd te Booischot. Een villa uit de jaren dertig werd zo goed als mogelijk opgeknapt om de lessen in de juiste sfeer te kunnen laten plaatsvinden. Charmant, huiselijk, gezellig: de locatie heeft mee geholpen aan het succes van Kortjakje.

De voorbije jaren is het gebouw echter te klein geworden. Bij de concerten zit ons zaaltje vaak overvol en de cellisten barsten uit hun leslokaal. Kortjakje wil daarom een verbouwing doorvoeren zonder de charme van het gebouw te verliezen. Kortjakje ging met BNE Architecten in zee om de plannen concreet te maken. Aanschouw reeds de sfeerbeelden van het voorontwerp.