Lessen

» MUZIEKONDERRICHT
Vanaf vier jaar: viool of cello. De lessen worden gegeven volgens de Suzuki-methode.

» INDIVIDUELE LES
Wekelijks één individuele les van minstens 20 minuten. Deze les wordt actief gevolgd door één van de ouders.

» GROEPSLES
Iedere week musiceren de kinderen in kleine groepjes. Er zijn een tiental speelniveaus ongeacht de leeftijd.

» Children’s Music Laboratory (CML)
Tijdens de eerste jaren heeft elke leerling wekelijks een les CML.  Er wordt kennis gemaakt met de verschillende aspecten van muziek waaronder het melodische aspect, het harmonische aspect, het ritmegevoel en de kennis van de Suzukiliedjes met tekst. Ook de eerste beginselen van notenleer worden aangeleerd. Daarnaast werken we ook op een speelse manier rond fijne en grove motoriek, discipline en coördinatie.

» ORKEST
Kortjakje heeft twee strijkorkesten. Amadeeke voor de jongsten en Amadeus voor de gevorderden.

» CONCERTEN
Iedere leerling speelt meerdere concerten per jaar.

De lesgelden bedragen maandelijks (met uitzondering van juli en augustus):

€ 107,00 per maand voor een leerling die niet aangesloten is bij het Deeltijds Kunstonderwijs bij zijn respectievelijke leraar. In dit pakket is begrepen: één individuele les, groepsles, ouderles (gedurende het eerste jaar) en ritmische vorming.

€ 49 per maand voor de leerlingen van het Deeltijds Kunstonderwijs voor het volgen van groepslessen en repetities. Het aantal uren van deze repetities is afhankelijk van het niveau. Vanaf 8 jaar of derde leerjaar kunnen leerlingen zich inschrijven in de stedelijke academies te Lier of te Geel, alwaar ze de individuele lessen bij dezelfde leraar verder kunnen volgen in combinatie met notenleer. De mogelijkheid om in te schrijven in de academie van Lier of Geel geldt alleen voor de violisten.

Het lesgeld is jaarlijks indexeerbaar en kan enkel via domiciliëring betaald worden.