Doelstelling

Kinderen op zeer jonge leeftijd in contact brengen met onze Europese klassieke muziek.

Via de muziek een meerwaarde geven aan de kwalitatieve ontplooiing van het kind.

Verspreiden van de Suzukimethode. Een methode die gelooft in de mogelijkheden van elk kind.

De kinderen door dagelijkse oefeningen een bepaalde werkmethode aanleren. Een werkwijze die later bruikbaar is op alle studieterreinen en in de werkomgeving.

Leren samenwerken tijdens de wekelijkse groepslessen. Muziek wordt een sociaal gebeuren.

Ouders nadrukkelijk betrekken bij de lessen. Hierdoor wordt de muziek naar heel de familie gebracht.

Jaarlijks inrichten van een reeks concerten.

Krachtige impulsen geven die de kinderen en hun ouders optillen naar een rijker en verdraagzaam leven in deze samenleving.