Praktisch

De lesgelden bedragen maandelijks (met uitzondering van juli en augustus).

€ 94,00 per maand per maand voor een leerling die niet aangesloten is bij het Deeltijds Kunstonderwijs bij zijn respectievelijke leraar. In dit pakket is begrepen: één individuele les, groepsles, ouderles (gedurende het eerste jaar), en ritmische vorming.

€ 41 per maand voor de leerlingen van het Deeltijds Kunstonderwijs voor het volgen van groepslessen en repetities. Het aantal uren van deze repetities is afhankelijk van het niveau.

€ 10,00 per maand voor het verder zetten van de ouderlessen na het eerste jaar.