Boudewijnstichting

Projectrekening ‘uitbreiding van de leslokalen van Kortjakje’

U kan Kortjakje steunen via onze projectrekening. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan ons project.

De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 145/33 WIB).”, met uitsluiting van elke andere formule.
Giften bestemd voor ons project ‘Voor een veiliger Kortjakje’, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, kunnen gestort worden op het rekeningnummer BE100000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1
van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde melding
128/3080/00084 – Kortjakje

 
Wat is een projectrekening?

De Koning Boudewijnstichting kan een projectrekening ter beschikking stellen aan een organisatie, waarop bijkomende geldmiddelen (via giften) voor het project in het kader van Arbeidszorg kunnen gestort worden. Deze giften kunnen afkomstig zijn van het publiek of van het bedrijfsleven.

De projectrekening van de Koning Boudewijnstichting is bedoeld om die solidaire actie aan te moedigen en in de best mogelijke banen te leiden.
Schenkers en sponsors willen de garantie dat hun steun wel degelijk naar het beoogde project gaat en naar een kwaliteitsvolle uitvoering. 
Dankzij de projectrekening kunnen de initiatiefnemers die garantie bieden.

De projectrekening wordt ten behoeve van de initiatiefnemers en op hun verzoek geopend door de Koning Boudewijnstichting. Schenkers en sponsors kunnen hun bijdrage op die rekening storten. Naarmate het project vordert, maakt de Stichting de giften van de schenkers over aan de initiatiefnemers.