Lessen

» MUZIEKONDERRICHT
Vanaf vier jaar: viool of cello. De lessen worden gegeven volgens de Suzuki-methode.

» INDIVIDUELE LES
Wekelijks één individuele les van minstens 20 minuten. Deze les wordt actief gevolgd door één van de ouders.

» GROEPSLES
Iedere week musiceren de kinderen in kleine groepjes. Er zijn een tiental speelniveaus ongeacht de leeftijd.

» OUDERLES
De ouder speelt een belangrijke rol. Deze krijgt zelf een basisop- leiding om zijn kind(eren) thuis te helpen bij het inoefenen van de liedjes.

» RITMISCHE OPLEIDING
Tijdens de eerste jaren heeft elke leerling wekelijks een ritmeklas. Ook de eerste beginselen van notenleer worden aangeleerd.

» ORKEST
Kortjakje heeft twee strijkorkesten. Amadeeke voor de jongsten en Amadeus voor de gevorderden.

» CONCERTEN
Iedere leerling speelt meerdere concerten per jaar.