Doelstelling

Kinderen op zeer jonge leeftijd in contact brengen met onze Europese klassieke muziek.

Verspreiden van de Suzuki-methode. Een methode die gelooft in de mogelijkheden van elk kind.

De kinderen door dagelijkse oefeningen een bepaalde werkmethode aanleren. Een werkwijze die later bruikbaar is op alle studieterreinen en in de werkomgeving.

Leren samenwerken tijdens de wekelijkse groepslessen. Muziek wordt een sociaal gebeuren.

Ouders nadrukkelijk betrekken bij de lessen.

Jaarlijks inrichten van een reeks concerten.

De muziek wordt naar heel de familie gebracht!